سامانه ثبت بیماری فیبرومیالژی

پایایی و روایایی پرسشنامه ایمپکت فیبرومیالژی به زبان فارسی

پایایی و روایایی پرسشنامه ایمپکت فیبرومیالژی به زبان فارسی   لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.مقاله به زبان انگلیسی است.         ...

ارتباط عدم درک اجتماعی با شدت بیماری و وضعیت سلامتی در فیبرومیالژی

ارتباط عدم درک اجتماعی با شدت بیماری و وضعیت سلامتی در فیبرومیالژی   لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.مقاله به زبان انگلیسی است.       ...

پایایی معیارهای۱۹۹۰ در طول زمان در افتراق فیبرومیالژی از درد منتشر غیراختصاصی بدن، در یک مطالعه ۶ ماهه کوهورت

پایایی معیارهای۱۹۹۰ در طول زمان در افتراق فیبرومیالژی از درد منتشر غیراختصاصی بدن، در یک مطالعه ۶ ماهه کوهورت   لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.مقاله به زبان انگلیسی است.    ...

روایایی پرسشنامه غربالگری فیبرومیالژی به زبان فارسی

روایایی پرسشنامه غربالگری فیبرومیالژی به زبان فارسی لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.مقاله به زبان انگلیسی است.       ...

تاثیر ورزش روی سطح بتا-اندورفین در بیماران فیبرومیالژی

تاثیر ورزش روی سطح بتا-اندورفین در بیماران فیبرومیالژی لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.مقاله به زبان انگلیسی است.       ...

چالش های تشخیصی فیبرومیالژی: از توجیه علایم بیماری تا تشخیص فیبرومیالژی

چالش های تشخیصی فیبرومیالژی: از توجیه علایم بیماری تا تشخیص فیبرومیالژی  لطفا برای مطالعه ی کامل مقاله  از لینک زیر دانلود کنید.مقاله به زبان انگلیسی است.       ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان می باشد