سامانه ثبت بیماری فیبرومیالژی

Executive committee

خانم دکتر فتانه بخشی
خانم دکتر فتانه بخشی
عضو تیم اجرایی
خانم دکتر پونه قویدل پارسا
خانم دکتر پونه قویدل پارسا
مدیر مرکز تحقیقات روماتولوژی
آقای مهندس عادل کرم زادگان
آقای مهندس عادل کرم زادگان
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
خانم فاطمه حسین نژاد
خانم فاطمه حسین نژاد
کارشناس ثبت بیماری

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان می باشد