سامانه ثبت بیماری فیبرومیالژی

Strategic and scientific committee

خانم دکتر بنفشه قویدل پارسا
خانم دکتر بنفشه قویدل پارسا
فوق تخصص روماتولوژی و مسئول برنامه ثبت بیماری فیبرومیالژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آقای دکتر علی بیداری
آقای دکتر علی بیداری
فوق تخصص روماتولوژی و دبیر برنامه ثبت بیماری فیبرومیالژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر علی منتظری
آقای دکتر علی منتظری
متخصص سلامت همگانی با گرایش ایپدولوژی و رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ایران
خانم دکتر ایراندخت شناور
خانم دکتر ایراندخت شناور
فوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آقای دکتر حبیب زینی
آقای دکتر حبیب زینی
فوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آقای دکتر اصغر حاجی عباسی
آقای دکتر اصغر حاجی عباسی
فوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان می باشد