سامانه ثبت بیماری فیبرومیالژی

آزمون آنلاین فیبرومیالژی

Diffusion of pain (WPI) : {{ calcArray(singleItem.step5) }}
Score : {{ calcScore6() }}
Score : {{ calcArray(singleItem.step7) }}
Severity of symptoms (SSS) : {{ calcScore6() + calcArray(singleItem.step7) }}
Result : {{ SSSFunc(calcArray(singleItem.step5),calcScore6() + calcArray(singleItem.step7)) }} Positive or negative result dose not confirm “fibromyalgia diagnosis”.The interpretation and assessment of Online Fibromyalgia validity belongs to your physician.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان می باشد